Slová povzbudenia, ktoré sme dostali jednotlivo alebo na skupinke väčšinou počas modlitieb:


5.1.2005:
1:
Povediem vás hlbinami ako stepou. Nevydám vás pažravosti vašich nepriateľov - nepohltia vás.
Aj keď steny vôd budú vôkol vás, Ja budem s vami, uprostred vás. Nepochybujte o mne.
Pretože Ja sa vždy dokážem ako svätý a verný. Nezabudnite na svoju skalu!

2:
Povediem ťa po ceste, ktorú nepoznáš, bude to cesta poznania mňa samého.
Už ťa nebudú učiť iní, aký som, lebo ťa to vyučím ja sám.
Neplač! Každé jazero má svoj breh a svote dno. Aj tvoje trápenie má svoj koniec.
Pozri na mňa! Ja som koniec tvojej bolesti! Prikázal som vodám tvojej bolesti, aby neprekročili svoj breh!
Oni ma poslúchnu! Aj ty poslúchni a neboj sa!

9.11.2005:

Videl som orla, ktorý bol zhrbený, doráňaný a špinavý. Špina mala aj mená - nevera, pochybnosti, sklamanie, ...
Zrazu sa nad ním otvorila kniha a z nej vytryskol prúd čistej priezračnej vody, ktorá zmyla všetku nečistotu.
Potom boli olejom pomazané všetky rany a začali sa hojit až nakoniec mohol orol vzlietnuť so zdravými krídlami.
A Boh mi ukázal aj vysvetlenie k tomu: Voda je Jeho slovo, ktoré nás obmýva a napĺňa vierou.
Olej je Duch Svätý, ktorý má moc nás dokonale uzdraviť z každého zranenia.
Hľadajme Jeho blízkosť a Jeho slovo nech je našim chlebom, pozývajme Ducha Svätého do srdca nech ho uzdraví
a učiní silným, aby sa mohlo vznášať vysoko nad týmto svetom.

13.11.2005:

Videla som štyroch orlov, ktorí boli neschopní lietať, prvý mal prerezané blany krídel, druhý mal priviazané nohy k zemi,
tretí mal zviazané krídla tesne k telu a posledný bol zamotaný chaoticky(rôzne pokrivené a povrazmi zmotané krídla)
Výklad k tomuto videniu ešte neprišiel


Naspäť

S pozdravom Rastislav Samsely.