Kresťanská skupinka - sucho definované ako stretnutie užšieho kruhu (asi 10) kresťanov v domácom prostredí za účelom spoločného zdieľania sa, modlitieb a budovania učeníkov.

    Každý z vás môže mať svoju predstavu o skupinke a aj množstvo skúseností a na týchto stránkach nechcem nikomu oponovať. Chcel by som len sprostredkovať svoje skúsenosti, svedectvá a vlastný pohľad ako vidím poslanie skupinky v zbore. Preto vítam všetky nápady, návrhy a pripomienky ohľadom skupiniek na moju adresu rastislav@samsely.sk.

Poslanie skupinky:

1.) budovanie učeníkov a povzbudzovanie k osobnému životu s Kristom a kázaniu evanjelia

2.) riešenie osobných problémov členov skupinky, ktoré nie je vždy možné riešiť na zhromaždeniach

3.) objavovanie potenciálu a povolania Božieho v životoch členov skupinky a následné povzbudzovanie a podpora pri jeho rozvíjaní

4.) povzbudzovanie a podpora pri napĺňaní vízie zboru, skupinka nesmie ísť proti vízii zboru, inak dochádza k nejednote a rozdeľovaniu

5.) vynikajúce prostredie pre nových kresťanov pri ich budovaní a vývoji ich duchovného života, ale aj neveriacich, ktorí môžu "ochutnať" z Božej lásky

6.) rozvoj duchovných darov, vedenie k ich správnemu chápaniu a používaniu

Skupinku by som prirovnal k časti tela Kristovho v rámci zboru, kde sa môžu jednotlivé "bunky" skupinky vnímať a cítiť a akonáhle sa stane, že jedna bunka je napadnutá alebo trpí môžu ostatné "bunky" aktívne a hlavne skoro pomôcť k náprave a uzdraveniu.

Naspäť