Krátko na úvod | Celibát | Žiť sám | Osamelosť | Tak! Ako na to? | Kedy? | Prečo? | Kto? | Ako? | Už! | Odkiaľ? Pokiaľ? | Záver

Naspäť

Poraď mi, ako na to?


Krátko na úvod

Už podľa tejto otázky, ktorú som si zvolila ako názov pomôcky, ktorú práve čítaš možno usúdiť, že dotyčnému záleží na správnom vyriešení určitej situácie. Tou situáciou je hľadanie životného partnera. Nechcem písať siahodlhú štúdiu o partnerských vzťahoch. Mojou túžbou je, aby bol každý čitateľ týchto pár stránok povzbudený nasledovať Hospodina v každej oblasti svojho života a naplno dôveroval Bohu, že ak bude hľadať ponajprv Jeho kráľovstvo, všetko ostatné mu bude pridané. Aj ten PRAVÝ životný partner. 
Táto pomôcka je určená znovuzrodeným kresťanom, ktorí chcú mať vzťahy založené na biblických princípoch. Musím upozorniť, že všetko, čo som tu uviedla je moja skúsenosť a zo žiadnej mojej skúsenosti nechcem robiť doktrínu. Boh je nekonečný vo svojej múdrosti, komunikácii s nami a v spôsoboch, akými k nám chce doviesť tých „pravých“. Vo všetkom, čo budeš čítať maj na zreteli, že milujem Pána Ježiša Krista. Ďakujem Mu, že ma previedol dlhým čakaním až po deň svadby, že ma chránil a stále miloval.
Prosím ťa o pochopenie, nemohla som sa venovať úplne všetkým oblastiam partnerstva. Ak sa ti niečo z tohto nebude pozdávať, zapíš si to a budem veľmi rada, keď sa o tom porozprávame cez našu schránku stevka@samsely.sk. Napíš aj svoje otázky, keď budem vedieť odpovedať, urobím to.   ...na začiatok


Celibát

Považujem za nutné dotknúť sa aj tejto oblasti. Ale len v skratke. Celibát je stav, kedy sa jedinec dobrovoľne rozhodne žiť bez životného partnera, aby mohol naplno slúžiť Bohu. Ľudia, ktorí nespĺňajú niektorú z týchto podmienok, nežijú v celibáte. Celibát je dar, nie je výsadou všetkých. Je to životné povolanie. Je pravda, že som zatiaľ medzi mojimi známymi nenašla človeka, ktorý by mal takéto povolanie od Boha. Nie každý slobodný štyridsiatnik musí byť zákonite v celibáte.
Ak by ti Boh dal tento dar, vedel by si o tom. Boh jedná otvorene s tými, ktorí Ho úprimne a trpezlivo hľadajú. Nemá dôvod ti takúto vec zamlčať.
Ak k svojmu životu nepotrebuješ pomocníka opačného pohlavia a vidíš, že v tvojom poslaní vieš lepšie naplniť Božiu vôľu sám a nemáš pri tom žiadne obavy o svoju budúcnosť, o to, že niekedy budeš prežívať nástojčivú samotu, netrápi ťa, že nebudeš mať potomkov, ktorí by ti robili radosť i starosti a hravo odolávaš tlaku okolia v otázkach tvojho vydaja alebo ženby, a ani fyzicky či duševne netúžiš po blízkej osobe, pravdepodobne ti Boh tento dar dal. Využi ho pre Neho na 100%! Neváhaj a začni už teraz! Nie je lepší a krajší pocit, ako keď vieš, kde ťa Boh vo svojom tele postavil. Všetko však závisí od tvojho rozhodnutia.   ...na začiatok


Žiť sám

To, že si sa rozhodol žiť sám (zámerne som nepoužila slovo „celibát“) ešte neznamená, že máš dar celibátu. 
Nedávno som sa rozprávala s jedným mladým mužom. Povedal, že má dar celibátu. Hneď mi vyschlo v hrdle: pred takýmito slovami mám stále rešpekt. Niečo mi však na tom nesedelo. Chlapec bol ešte príliš mladý na takéto vyjadrenie, bol utiahnutý, v našom zbore mal len pár známych a ja som ho až tak nepoznala. Preto som sa opýtala, ako to zistil. On mi na to odpovedal: „Už od malička neviem vychádzať s dievčatami.“ Aj iní ľudia mu vraj potvrdili, že je nemotorný v konverzácii s nimi. Ostala som ako omráčená! Veď toto nie je z kresťanského hľadiska správne! Každý kresťan musí mať v poriadku medziľudské vzťahy. Viem, niekedy to zaškrípe, ale každý problém s nejakým človekom môžeme riešiť s Božou pomocou. Tam, kde mi nevieme, ako ďalej, tam nám Boh ukáže cestu! Problémy s druhými ľuďmi nevyriešiš tým, že od nich odídeš! To, že sa nevieš rozprávať s opačným pohlavím neznamená, že máš dar celibátu! To môže znamenať tvoju plachosť, hanblivosť, nenávisť, ale to nazvi pravým menom! Neskrývaj svoj duševný deficit za duchovné veci! Duševné veci sa riešia na duševnej úrovni a duchovné zase na duchovnej! Ak je treba, čiň pokánie, ale nezostaň v pasivite ak vieš, že máš problém.
A ešte niečo: som si istá, že človek, ktorý sa dobrovoľne rozhodol žiť sám kvôli nedorozumeniam s opačným pohlavím má aj naďalej túžbu po niekom blízkom. Je to úplne prirodzené, pretože tak nás Boh stvoril: túžime byť milovaní ale aj milovať!   ...na začiatok


Osamelosť

Táto pasáž je písaná skôr pre dievčatá, pretože tie tento problém prežívajú omnoho intenzívnejšie ako chlapci. To však neznamená, že si ju chlapci nemôžu prečítať!
Mám pár kamarátok, ktoré sú staršie ako ja a predsa ešte nie sú vydaté. Pravdupovediac, neviem, prečo to tak je. Nie žeby boli nepekné, veď to poznáte: tie dievčatá, ktoré sa často modlia, vyžarujú zo seba akýsi zvláštny druh krásy. Ja tomu hovorím „Božia kozmetika“. 
Je to zvláštne, ale väčšina z týchto mojich sestier (vzhľadom na ich „biologické hodiny“) sa nad svojou osamelosťou veľmi trápia. Je to pochopiteľné, veď už dávno túžia po chápajúcom rovnocennom partnerovi, ktorého objatie ich posmelí, lebo im dá najavo, že za nimi stojí, že v ňom má dotyčná oporu. Chcem však aj tu povedať: ak túžiš po manželovi viac ako po Bohu, ak sa tvoje myšlienky krútia stále len okolo tvojho vysnívaného priateľa a nie si schopná prijať svoju situáciu takú, aká je, Biblia tomu hovorí modlárstvo! Hoci teraz píšem v ženskom rode to neznamená, že tento úsek nie je aj pre mojich bratov. Riadim sa podľa jedného pravidla, ktoré som si sama vymyslela: ak niečomu venujem viac času ako Hospodinovi, stalo sa mi to bohom. A to je hriech! 
Som si úplne istá, že Boh osobne má záujem na tom, aby sa tvoja situácia vyriešila v tvoj i Jeho prospech. Dám ti jednu radu: skús sa na svoju osamelosť pozerať ako na výhodu a nie ako na problém. Tak napríklad porovnaj svoju situáciu s mojou: som vydatá už tri roky a mám ročného syna. Neviem, do akej miery si vieš predstaviť moje obmedzenia v službe: musím sa starať o to, aby naša domácnosť fungovala tak, ako má, zápasím s mojimi vlastnými problémami, pomáham s problémami aj môjmu mužovi a ešte aj naše spoločné starosti chcú našu pozornosť. Okrem toho sa musím (ale robím to rada, nepochop to ako sťažnosť) starať o naše dieťa, lebo v tomto veku potrebuje trošku viac mamku ako ocka. A to ešte nehovorím o službe, v ktorej chcem aj naďalej fungovať k Božej sláve. Tá si vyžaduje tiež určitú moju pozornosť, čas. Ak chcem, aby moja služba prinášala dobré ovocie, všetky vyššie spomenuté podmienky musia byť splnené. Ak zlyhám v jednej veci, odzrkadlí sa to na všetkom ostatnom a zakrývanie problému problém nerieši. A potom to tak aj vyzerá: som znechutená, mám pocity zlyhania vo všetkom, čoho sa dotknem a ďalšie problémy so sebou navyše...
Vďaka Bohu, že je stále pri mne. Aj napriek tomu, že ma môj manžel veľmi ľúbi, uvedomujem si, že ani on ma nevie pochopiť tak, ako Ježiš. Nevie naplniť moju túžbu po večnom a živom Bohu. Túto túžbu má v srdci každý človek a každý ju niečím zapĺňa. Ale jedine Boh môže sceliť tvoju osobnosť! 
Práve som si uvedomila, že pokiaľ je človek slobodný je považovaný za „neúplnú“ bytosť. Ale paradox je, že keď sa vydá (ožení), už je z neho „polovička“ toho druhého. Takže ako to vlastne je? Ach, my ľudia. Stále túžime po dobrých veciach v ten nesprávny čas a príliš dlho sa kvôli tomu trápime. Ale Boh to tak nechce! Buď vďačný za tento deň a stav, v akom sa teraz nachádzaš, lebo nevieš, čo bude v takýto deň o rok, dva. Možno už aj ty budeš mať dieťa a trošku ti bude ľúto za tou slobodou, ktorú si prepásla (prepásol) trápením sa a nespokojnosťou so svojou osamelosťou. Bude ti ľúto toho premárneného času, počas ktorého si vyčkával, dupkal nespokojne nohou ako dieťa, ktoré je už netrpezlivé, kedy už dostane tú svoju vytúženú hračku, o ktorej ani nevie, ako vyzerá a čo si s ňou počne, no vie len to, že sa jej poteší a povie: „No konečne!“ 
Pokús sa tento zvyšný čas tvojej osamelosti využiť na budovanie svojho vzťahu s Bohom. Pevné korene v Božom slove budeš potrebovať stále. V manželstve budeš povzbudzovať manžela v službe, práci, budeš mu pomáhať ako kňazovi rodiny a otcovi svojich detí pri ich výchove. A nemysli si, že to vždy budeš vedieť robiť správne. Preto pokiaľ môžeš už teraz sa uč slúžiť slovom povzbudenia druhým ľuďom. Po krátkom čase ti to bude také prirodzené, že budeš sama veľmi prekvapená. Musíš tiež počítať s tým, že keď vám Boh daruje deti (dieťa), zo začiatku to bude časovo náročné a nie jedna žena už počas týchto prvých dní materstva zlyhala vo svojom vzťahu s Bohom, ale dokonca sa ich vzťah s Bohom úplne ochladil! Je to hrozné, ale už som počula aj o takej mamičke! Aj ja som to mala ťažké. Rasťo sa narodil v septembri a ja som sa z toho nevedela spamätať do januára (myslím na pravidelné stíšenia)! Január som však zasvätila Bohu a náš vzťah sa obnovil. Viem, bola to kríza: Rasťo sa v noci budil niekedy každú druhú hodinu na kojenie, čiže mi chýbal spánok. Tento deficit som kompenzovala spánkom cez deň, keď spal aj Rasťo. Ale keď vstal, vyžadoval si moju pozornosť, tiež som musela popratať, niečo navariť, prať atď. Bol to kolotoč ktorý by ma celú pohltil, keby nie môj dobrý Hospodin a Jeho skvelý dar – môj manžel Rasťo. Aj on mi pomáhal, samozrejme. Ale nemohol budovať môj vzťah s Bohom! 
Ako som už písala, zlom nastal v januári. Boh ma obživil a opäť upevnil. Bola som však prekvapená, prečo som zlyhala, veď mi o tom nikto nikdy nehovoril! Nikto nevravel, čo čakať od materstva. Ale nie len to. Už v prvých dňoch manželstva som si uvedomila, že môj muž vo mne nepotrebuje „dirigentku“, lebo Boh je dirigent. Muž je ako prvé husle a ja ako zbytok orchestra. Ak orchester hrá bez prvých huslí - skladbe chýba melódia! Už vidíš, aká je dôležitá tvoja stálosť a vernosť Bohu? Tvoja úloha je veľmi dôležitá: máš pomáhať svojmu partnerovi a celej tvojej rodine, ktorou ťa Boh obdarí úspešne preťať cieľovú pásku nebeského kráľovstva a to je veľmi vážna vec!
A tu je ďalšia rada: prenes ťažisko svojich modlitieb zo svojho budúceho priateľa na niekoho, koho poznáš! Nehovorím, aby si sa prestal modliť za svojho životného partnera. Vravím len, aby si sa pokúsil (-a) za neho modliť možno raz, dva razy denne a ostatný modlitebný čas venuj iným ľuďom, ich problémom. 
Takže ťa chcem len povzbudiť: hľadaj Boha, spoznávaj Ho na všetkých svojich cestách a úplne Mu dôveruj. Má tvoju situáciu pevne v rukách a ide len o to, aby si začal (-a) podľa toho naplno žiť. Nemáš sa čoho báť. Všetko má svoj čas. Aj tvoja osamelosť má vyhradený čas. Neboj sa. Boh na teba nezabudol. Má s tebou svoj konkrétny zámer a chce si použiť aj túto situáciu, v ktorej sa nachádzaš. Veľmi Mu na tebe záleží. Ver Mu!   ...na začiatok


Tak! Ako na to?

Hoci tento nadpis znie ako úvod nejakého receptu bezproblémového života s úžasným partnerom, v skutočnosti ti takýto recept nikto nemôže dať. Prečo? Nuž, každý človek je jedinečný. Nikto na svete nie je taký, ako si ty, ja. Preto sa spolu rozprávame- aby sme sa spoznali, preto sa spolu hádame – aby sme presadili vlastné predstavy, názory. Ale medzi mužmi a ženami je jeden veľký rozdiel! Niekto raz povedal: „Vieš, aký je rozdiel medzi mužom a ženou? Každý chce niečo iné: žena muža a muž ženu!“ A v tom je veľmi hlboká pravda.
Začnem teda postupne:   ...na začiatok


Kedy?

Hneď na úvod tejto témy chcem povedať, že píšem o tom, čo som prežila ja a moji známi. Položím ti pár otázok. Tieto otázky budú praktického charakteru. Zapíš si svoje odpovede na ne a potom spoločne zhodnotíme tvoju situáciu.
1.Koľko máš rokov?
2.Skončil (-a) si strednú školu?
3.Máš zabezpečenú budúcnosť?
4.Máš predstavy o tom, ako by si chcel (-a) chodiť so svojím partnerom?
5.Aký je tvoj vzťah s Bohom?

A teraz poďme postupne:

1.Koľko máš rokov? 
Nie som kompetentná zakazovať ľuďom, aby sa zaľúbili. V akomkoľvek veku. Musíš si však uvedomiť, či si dostatočne zrelý (-á) na to, aby si s niekým mohol (mohla) plnohodnotne zdieľať ponajprv svojho ducha a dušu.
Ak si ešte len 13 – 17-ročný mladý človek, viem, že to, čo ti teraz poviem, bude pre teba dosť kruté: je isté, že ešte nie si zrelý pre zdravý vzťah. Doteraz si žil (-a) pod záštitou svojich rodičov, skoro vo všetkom bolo o teba postarané. Tvoje pocity sa práve v tomto období búria: potrebuješ nové skúsenosti, nechceš si dať poradiť, všetko si chceš skúsiť sám (sama). Na tomto období je krásne to, že si uvedomuješ svoju identitu, odlišnosť od iných, máš chuť žiť naplno, robiť veci spontánne a si mladý (-á)... Všetky tieto tvoje túžby, ak nie sú korigované, by ťa však priviedli veľmi ľahko do problémov: vzbura, hýrivý život, vandalizmus, neslušné správanie, pokles morálky sú výsledkom nezdravého vývoja uvedených túžob. Chcem ti však povedať, že práve toto je obdobie, kedy sa musíš učiť ovládať hlavne svoje pocity a telo, lebo títo spojenci ti môžu niekedy narobiť nemalé problémy. A v tom ti môže pomôcť Boh. Aj kráľ Dávid bol taký starý ako ty a už porazil Goliáša. Vyžadovalo si to však určitú disciplínu. Dávid bol v prvom rade poslušný rodičom (aj napriek tomu, že už bol pomazaný za kráľa), pomáhal im (pásol ovce, staral sa o stádo). Radím ti: aj keď viem, že je to veľmi ťažké, nauč sa poslúchať svojich rodičov. Aj Biblia ťa k tomu vyzýva. Máš si ich ctiť svojim správaním, nepapuľovať, pomôž doma s upratovaním, varením. To všetko sa ti zíde v dospelosti! Ako inak budeš vedieť poslúchnuť Boha, ktorého nevidíš, keď nevieš poslúchať rodičov, ktorých vidíš? Viem, že je ťažké skrotiť dravú rieku tvojho života, ale keď to dokážeš, nevyleje sa ti z brehov niekde po ceste do mora manželstva, ale sa do neho vleje v mohutnom a majestátnom prúde.
A ešte niečo: je veľmi dôležité, aby si úspešne ukončil (-a) stredoškolské štúdium. Zabezpečí ti to ľahšie hľadanie zamestnania. Mysli na to, že tvojou prácou je škola a ako kresťan by si mal k nej aj pristupovať.
Ak máš 18 a viac, si už plnoletý (-á) a teoreticky si už môžeš robiť, čo chceš. Čo by si vlastne chcel (-a)? Povedz si to sám (sama) pre seba. A čo k tomu potrebuješ? Ako získaš potrebné prostriedky? Určite zistíš, že svoju budúcnosť máš už celú na zodpovednosť ty sám. Už sa o teba nikto nebude tak starať ako doteraz. Musíš sa o seba postarať sám. Vieš to? A vieš si predstaviť, žeby sa k tomuto všetkému pridali aj takéto isté starosti niekoho iného? Prečo by si mal riešiť ty niečie starosti? Vieš, funguje to tak, že ak niekoho miluješ, chceš, aby sa mu žilo po tvojom boku čo najlepšie, aby bol šťastný, chceš mu so všetkým pomáhať, aj s problémami. Zvládol (zvládla) by si to? Ak áno, poďme na ďalšiu otázku:

2.Skončil (-a) si strednú školu?
Táto otázka je veľmi dôležitá, pretože ide o to, či si ešte stále finančne závislý (-á) na rodičoch alebo si už finančne samostatný (-á). Keď si ešte školu neskončil (-a), mysli na to, že prípadný tvoj vzťah by museli „financovať“ tvoji rodičia. A určite na úkor niečoho iného. Ak si zistil (-a), že sa ti niekto začína páčiť, hneď to rieš s Bohom na modlitbe. Nepusť svoje pocity spod kontroly. Si v takom veku, že sa veľmi ľahko môže stať, že sa jedno ráno zobudíš a tvoja zaľúbenosť tu už nebude. Čo by si robil (-a) potom, keby si už mal (-a) vzťah, do ktorého si sa bezhlavo vrhol (vrhla)? A keby to niekto urobil tebe? Iste by ťa to bolelo! Chovaj sa tak, ako chceš, aby sa iní chovali k tebe. Keď budeš úctivý, láskavý a trpezlivý tínedžer, určite vzbudíš minimálne záujem u svojho okolia. A máš ďalšie plus do života.

3.Máš zabezpečenú budúcnosť?
Máš prácu? Alebo takto: chceš vôbec pracovať? Ak nie, kto ťa bude živiť? Budeš stále na úrade práce? Aj Biblia vraví: „Kto nechce pracovať, nech ani neje!“ Situácia je iná, ak si kvôli vyštudovanému oboru nevieš nájsť prácu. Pokús sa o rekvalifikáciu. Budeš môcť robiť niečo iné, možno by ťa to aj bavilo.
Chcem ťa však v niečom povzbudiť. Ak máš možnosť a schopnosti, choď na vysokú školu. Doba je taká, že zamestnávatelia kladú stále vyššie požiadavky na znalosti svojich zamestnancov. S vysokou školou máš predsa len väčšiu možnosť uplatnenia, môžeš si dokonca založiť aj vlastný podnik. Tiež ťa to v očiach partnera stavia trošku nezávislým. Nie ste odkázaní len na jeden príjem a to je v súčasnosti dosť dôležitý argument.
Tiež si musíš zodpovedať otázku, či máš zodpovedanú bytovú otázku. Aj to je vážny faktor. Keď sa vydáš (oženíš), spoliehaš sa na pomoc rodičov? Budete u nich bývať? Je ti jedno, že nebudete mať súkromie? Že tvoj partner bude vlastne na „cudzom smetisku“? A na smetisku je vždy len jeden kohút pánom. Ten prvý.

4.Máš predstavy o tom, ako by si chcel (-a) chodiť so svojím partnerom?
Ako dlho chceš chodiť so svojím priateľom? Kedy sa chcete zobrať? (Tu predpokladám, že ako kresťan nechceš s niekým chodiť na skúšku! Ak áno, mal by si sa zamyslieť, či by sa ti páčilo, keby sa k tebe chovali ako k topánkam: kto chce, ten si ťa vyskúša. Príjemná predstava?)
Máš jasno ohľadom predmanželského sexu? Myslel (-a) si na hranice, ktoré by si postavil (-a) svojim a partnerovým „sexuálnym výbojom“? Biblia učí, že akékoľvek sexuálne aktivity mimo manželstva sú hriechom. Je ťažké odolávať náporu tých častí tela tvojho partnera, ktoré ty nemáš, ale ovocie tvojej (vašej) trpezlivosti a zdržanlivosti bude naozaj stáť zato!

5.Aký je tvoj vzťah s Bohom?
To je najdôležitejšia otázka. Položila som ju na koniec, aby si mohol (mohla) o tejto veci trochu dlhšie popremýšľať. Pokojne si odpovedz. Zamysli sa a buď k sebe úprimný (-á). Odovzdal si Mu celý svoj život? Každú oblasť? Je v skutočnosti ON tvojím Pánom? Vieš podriadiť svoje názory Božiemu slovu, Jeho vôli pre tvoj život? Rešpektuješ Bibliu vo všetkom, čo učí? Berieš ju bezvýhradne ako merítko pre svoj život? Si ochotný (-á) rešpektovať niekoho, kto chce po tvojom boku tiež žiť podľa Biblie? Vieš si predstaviť, ako ťa dotyčný napomína na ceste za Bohom v súlade s Písmom? Aj o tomto je partnerský vzťah.   ...na začiatok


Prečo?

Aké pohnútky ťa vedú k hľadaniu partnera? Prečo sa chceš oženiť, vydať? Aké máš motívy? Asi nebudem mimo, keď poviem, že očakávaš, že budeš šťastný (-á). Je to samozrejmé. Aj tvoj partner túži po šťastí. Vieš o tom? Aj on chce byť v manželstve šťastný. Tak čo teraz? Vieš, veľmi ľahko sa vraví, že urobíš svojho drahého šťastným. Ako to chceš dokázať? Myslíš, že si perpetuum mobile? Poviem ti to jasne: tvoj partner bude skutočne šťastný len vtedy (a to platí aj pre teba), ak bude neustále žiť uprostred Božej vôle. Ty mu v živote môžeš pomáhať, povzbudiť, budeš mu oporou, ale pravé šťastie nájde, len ak bude žiť osobne blízko pri Bohu.. Nemaj falošné ilúzie o manželskom šťastí. Šťastie neznamená stále sa usmievať. Šťastie je vnútorná istota, spokojnosť a bezpečie. A to máš len v Bohu. Ale domáca pohoda je tu veľmi dôležitá. Ak máš miesto, kde ťa čaká milujúca osoba, ktorá ťa stále nesie na modlitbách, môžeš jej zveriť svoje myšlienky, tajomstvá, strachy i bolesť a vieš, že ťa pochopí, je to naozaj bohatstvo. Mať niekoho, kto ťa miluje a dá ti to aj patrične najavo. Cítiš prijatie a pochopenie. Ale nesmieš svoju nádej vložiť do rúk človeka! Veľmi by si sa čudoval, ako ľahko do toho môžeš vkĺznuť. Očakávaš, že tvoj partner ťa urobí šťastným? Nerob to, lebo budeš sklamaný, pretože každý človek má iné predstavy o šťastí.

Je viac faktorov, ktoré vplývajú na tvoj život a tvoje predstavy o manželskom živote:

1.šťastie tvojich rodičov – ak tvoji rodičia mali harmonický vzťah, pravdepodobne si získal dobré základy pre schopnosť vychádzať svojmu partnerovi v ústrety. Ale ak si takúto možnosť nemal (nezáleží, kvôli čomu), musíš sa pripraviť na to, že sa to budeš musieť naučiť. Neboj sa však, to, že si vyrastal v nie celkom idylickom prostredí ešte neznamená, že budeš mať nešťastné manželstvo! Veď máš Hospodina! Jemu prvému záleží na tom, aby si mal pre svoj život s Ním čo najlepšie podmienky. Boh je mocný uzdraviť každé tvoje duševné zranenie, pokrivený obraz o manželstve a žití v ňom, o tvojich právach a povinnostiach v tomto zväzku. Ak niečo v tvojom živote nie je v poriadku, modli sa za to so svojím partnerom, uvidíš, ako vás to zblíži!

2.nezhody s rodičmi – dúfam, že ti je úplne jasné, že nesmieš ujsť od problémov s rodičmi do svojej vlastnej rodiny. Prečo? Lebo všetky tvoje problémy nechtiac prenesieš do svojho manželstva. A to má svoje vlastné problémy! Pokús sa problémy s rodičmi riešiť. Ponajprv na modlitbe. Mysli na to, že Boh pozná srdcia tvojich blízkych a vie zasiahnuť do každej i neriešiteľnej situácie. Ver tomu z celého srdce a nevzdaj sa. Bojuj za svojich rodičov, súrodencov. Stoja za to!
3.finančné a materiálne zázemie – aj keď žijeme v materiálnom svete, ten nesmie určovať smer nášho života. Môžem aj z vlastnej skúsenosti povedať, že mať málo peňazí v rodinnom rozpočte ešte neznamená byť nešťastný (ale platí to aj opačne, na to si daj pozor!!!). V súčasnosti už tretí rok splácame byt. Hoci Rasťo dobre zarobí (vďaka Bohu!), väčšinu peňazí z výplaty musíme dať na byt, inkaso a šeky. Ale musíme z niečoho aj žiť! A to ešte nemáme zariadený byt! Priznám sa, nie je mi jedno, keď vidím poloprázdnu chladničku, ale vždy sme mali čo jesť! Boh sa o nás zvláštnym spôsobom stará a smelo môžem povedať, že počítame s Jeho pomocou každý deň! Inak to nejde! A to mi dáva istotu a bezpečie. Nebojím sa nedostatku peňazí. A ani môj manžel, pretože doteraz sa o nás vždy Boh postaral. Haleluja! A náš vzťah tým nijako netrpí. Aspoň máme priamy dôkaz, že naša láska nie je podmienená majetkom. 
Nespoliehaj sa na to, že ti dá materiálne zabezpečenie istotu. Istý druh istoty ti môže dať: netrápiš sa nad tým, čo budeš jesť, aké topánky si obuješ, keď vonku leje ako z krhly, a podobne. To ti však nezaručí šťastné manželstvo! Môžeš si vybrať muža, ktorý sa o teba bude vedieť dobre „postarať“, ale pomôže ti naplniť Boží zámer s tebou na 100%?
Mám priateľku, ktorá sa rozhodla nevziať si dobre situovaného mladého doktora, ktorý mal o ňu záujem. Vzala si vdovca s troma malými adoptovanými deťmi. A prečo? Dala si jedno kritérium: jej manžel musí patriť Hospodinovi. A toto kritérium ten prvý muž nespĺňal. Vydala sa teda a je veľmi šťastná! Hoci sa im narodilo štvrté dieťa, neprestala slúžiť ľuďom svojou radou a ochotou vypočuť si ich starosti, problémy. Ich dom je stále plný ľudí, ktorým slúžia. Musím skonštatovať, že v tomto vzťahu rozkvitla! Je šťastná. Už dávno si uvedomila, že ak miluje, je milovaná taká aká je a s celou rodinou slúži Bohu, má oveľa viac.

4.sexuálne potreby – aj kvôli nim sa niektorí mladí ľudia rozhodnú vziať, pretože nechcú žiť v hriechu a v sexuálnej oblasti prežívajú silné pokušenia. A pri tom ešte nie sú zrelí na vzťah. Tieto potreby sú tiež dôležité, ale nie sú podstatou manželstva! Moji rodičia majú doma internet. Keď im ho zapojili, moja sestra bola za počítačom skoro vždy. Časom ju to však prešlo. Už nepotrebovala tráviť toľko času pred počítačom. Čo sa jej zapáčilo a zaujímalo ju, to si prečítala, prípadne si to vytlačila na tlačiarni a ...? Vypla počítač! Je to veľmi hrubo povedané, ale tak isto je to aj so sexom. Prináša potešenie a radosť, ale nie len ním môžeme svojho partnera potešiť! Sex jednoducho patrí do manželstva. Nepripisuj mu význam, aký nemá. Inak ťa to poriadne zvedie z cesty.
Ak nevieš vydržať v tejto oblasti, premýšľaj, prečo to tak je. Nevenuješ myšlienkam o tejto oblasti príliš veľa času? Aké filmy pozeráš v telke? Aké časopisy si kupuješ? Ak by z tvojho problému nebolo východisko, Boh by ti neodkázal, aby si sa „premieňal obnovením svojej mysle“! Dávaj pozor na túto oblasť. Aj Samson mal v tejto veci slabé miesto. Vždy urobil nejaký zázrak len vtedy, keď chcel zbaliť nejakú devu. Zle využíval dar, ktorý mu Boh daroval.
Ak v týchto veciach zápasíš, povedz to nejakému zrelšiemu kresťanovi, s ktorým sa za to budeš modliť a ktorému budeš v tejto veci dôverovať ale aj „skladať účty“, ktorý bude mať právo opýtať sa ťa kedykoľvek na vývoj tvojej situácie. Je to rázne rozhodnutie, ale je skutočne dôležité, pretože ťa prinúti zamerať pozornosť na podstatné veci tvojho života. Po čase zistíš, že sa situácia rapídne zlepšila.   ...na začiatok


Kto?

A je tu ďalšia veľmi zaujímavá otázka. Predpokladám, že ako kresťan si už počul nejakú tú kázeň o hľadaní životného partnera. Je to taká „ošúchaná“ téma, že keď som bola slobodná, skoro všetko z kázní som už vedela naspamäť. Keby som však tušila, aké perly som počúvala tak mnoho ráz.... Musím sa priznať, že veľmi veľa vecí som sa nedržala. Pre moju škodu. Áno, uvedomujem si to a Rasťo tiež. Mali sme viac počúvať a poslúchnuť rady, ktoré nám dávali starší bratia a sestry a neboli by sme sa v niektorých veciach tak trápili. Vďaka Bohu, ktorý nás držal stále, aj keď nám bolo ťažko.
Biblia ti nepovie meno tvojho budúceho partnera. To by bolo manipulatívne. Nemyslíš? Vraví však toto: „...neťahajte spoločného jarma s neveriacimi!“ (jarmo = zväzok uzavretý zmluvou). A vraví tiež: „... len nech je to v Pánovi...“ 1.Kor 7:39-(čiže znovuzrodený kresťan!). A ty sa máš pohybovať niekde medzi tým. Ak si to švihneš trochu do extrému, budeš zákonite robiť kompromisy.

Ak povolíš v kritériu viery u tvojho partnera – že nie je znovuzrodený, ale je „inak veľmi dobrý chlapec (dievča)“, alebo dokonca nechodí do kostola, ale je „ako med“, uvedom si, kam chceš pustiť svoje srdce. Ak srdcu dovolíš zaľúbiť sa do človeka, s ktorým už od začiatku nemôžeš spolu zdieľať bytostne najdôležitejšiu vec tvojho života – radosť zo spasenia – vieš, čo ťa čaká? Kompromisy! Nič iné! A ak si myslíš, že ty si ten pravý (tá pravá), ktorého si Boh chce použiť takto na zevanjelizovanie tohto človeka, si na veľkom omyle! Ak tento človek nemiluje Hospodina tak isto alebo viac, ako ty, on ťa dostane tam, kde je sám: vlažný vzťah s Bohom, ak nie studený... Ešte som nepočula žiadne svedectvo o žene či mužovi, ktorý ako znovuzrodený kresťan začal chodiť s neveriacim človekom a Boh cez neho toho človeka k sebe obrátil! A to žijem s Bohom už 11. rokov! Ešte nikdy! Ale už som videla na vlastné oči dievčatá a chlapcov, ktorí šli ako slepé mulice, nedali si poradiť a tvrdohlavo verili diablovmu klamstvu, že práve oni sú „Božou rečou“ k ich priateľovi. Je to tvrdé, ale poviem to otvorene: ak si sa zaľúbil (-a) do vlažného kresťana (alebo neveriaceho človeka), už v tom momente si sa stal (-a) nepoužiteľným (-nou) v Božích rukách pre záchranu tohto človeka. Prečo? Prestávaš veci vidieť triezvo, z nadhľadu, Božími očami, pretože ťa to celé pohltilo a každú dobre mienenú radu do vzťahu už berieš od kresťanov z rezervou. „Veď ty ho nepoznáš...“ – vravíš si v duchu, keď sa ti niekto snaží „otvoriť oči“. Je to ťažké pochopiť, keď si „už v tom“. Mám jednu zásadu a tá sa mi doteraz vždy potvrdila: zamilovaný človek nevie používať zdravý rozum. Je to naozaj tak. Nevieš použiť svoj vlastný zdravý úsudok, lebo už sám v sebe si rozhodnutý urobiť kompromisy, lebo toho druhého už ľúbiš a už máš potrebu s tým druhým vychádzať bezkonfliktne. A to je úplne prirodzená reakcia. A práve preto je to také ťažké: musíš sa rozhodnúť sám, dať si kritériá, ktoré musí tvoj nastávajúci spĺňať a drž sa ich! Ak toto zvládneš, veľká časť boja je už za tebou. 
Ďalšia veta, ktorou sa riadim ešte aj teraz je táto: „Ak som sa pre niekoho už raz rozhodla, spálila som všetky staré mosty (návrat ku slobode, alebo odchod k inému človeku) a zrazu je KAŽDÝ jeden problém, ktorý máme s partnerom RIEŠITEĽNÝ!“ Lebo som nútená ho riešiť, ak chcem s partnerom ďalej žiť! Neukladám si problémy do poličiek, nezbieram si ich a neriešim ich hromadne! Hneď sa pokúšam problém riešiť! Na každý problém pozerám tak, že môže naštrbiť náš vzťah natoľko, až sa navzájom odcudzíme dokonca navždy! 
Považujem za životne dôležité zdôrazniť, aby si nestriedal partnerov ako topánky pri skúške. Žiaden z nich si to nezaslúži a teba, ak to robíš, si zoberie na zodpovednosť sám Hospodin. To ON sám povedal, že ľudí, ktorí sa zahrávajú s citmi druhého človeka, bude súdiť osobne. Pozri sa, ako veľmi mu záleží na tom, aby si sa netrápil. Ale netráp ani ty iných! Ak si nestály vo vzťahoch, modli sa za to, lebo to je veľký problém. Nevieš stáť pri nikom za každých okolností. Tomu sa hovorí nevera. Nevera začína už v mysli. Preto, ak si ešte slobodný, uč sa byť verný vo všetkom: vzťahoch, službe, ale ponajprv buď stále verný Bohu. Ak si verný JEMU, si verný aj ľuďom! To je môj overený princíp. A platí to aj naopak: tým, že som verná ľuďom, ktorých vidím, viem byť skutočne verná Bohu, ktorého nevidím.

Ak sa zase budeš sústrediť na to, že sa budeš len modliť a postiť za svojho partnera a „celý čas nevyjdeš zo svojej izby“, budeš opäť extrémista. Boh jedná úplne prirodzene. Čo myslíš, ako spoznáš, že „ten je ten pravý“? Myslíš, že dostaneš špeciálne zjavenie? Či proroctvo? A aj keby. Čo je proroctvo, žeby si na ňom mal postaviť svoj budúci vzťah, či dokonca celý zbytok života? Nemá byť skalou, základom tvojho života Ježiš Kristus? Jeho láska k tebe a tvoja k nemu? A Božie slovo písané v Biblii? Čo ty na to? Áno, aj ja som dostala proroctvo ohľadom môjho manžela. Vždy som si myslela, že proroctvo je príkazom pre človeka: „Rob to a to a budeš mať to a to.“ Ale nie je to tak celkom pravda. Zvlášť čo sa týka vzťahov. Ak dostaneš konkrétne proroctvo ohľadom svojho partnera (myslím meno,... – aj také sa stáva – aj mne sa to stalo), ber to ako radu od Hospodina, ale nepostav na tom svoje jednanie! Boh to od teba nečaká! Ak si otvorený voči Bohu, neboj sa, Božia vôľa ťa neminie aj keď budeš nadmieru zdržanlivý v tejto veci. Ja som Božiu veľkosť pochopila až vtedy, keď som odmietla Boží návrh vziať si Rasťa. Ale toto všetko je v závere tejto príručky. Vtedy mi to došlo: jediné, čo som chcela bolo nestavať svoj život na nejakom proroctve. Boh mi vie aj inou cestou svoj „návrh“ predstaviť a odporučiť. A stalo sa.
Pár krát sa už stalo, že nejaký „duchovnejší“ kresťan prišiel za nič netušiacim jedincom opačného pohlavia a povedal: „Boh mi povedal, že budeš mojím manželom (manželkou).“ Aj tu ti poviem príbeh, ak mi to dovolíš. Jeden takýto brat prišiel za jednou sestrou s touto vetou. Ako správna a rozvážna kresťanka si zachovala chladnú hlavu (a inú odpoveď ani dať nemohla, z pochopiteľných príčin) a odpovedala: „Vieš, musím sa o tom porozprávať s mojím manželom. Dobre?“ Čo myslíš, ako bolo asi tomu chlapcovi? To je trapas, však? Neskrývaj svoju zaľúbenosť za duchovné zjavenia! Vydieraš tým toho druhého a to si nedovolí robiť ani Boh! 
Boh vie, že je to príliš vážna životná otázka aby sa s tebou zahrával, vodil ťa za nos, či s tebou robil „sociálne pokusy“. Chce ťa previesť obdobím hľadania toho pravého bez ujmy na duševnom zdraví. A ON to vie urobiť. Len MU ver!   ...na začiatok


Ako?

Predpokladám, že ak si kresťan, nechceš s niekým chodiť „na skúšku“, aby si zistil, či sa k sebe hodíte, či nie. Myslím si, že kresťania si túto otázku až tak sfanatizovali, že sa boja slobodne rozhodnúť v tejto veci a na potvrdenie každého svojho kroku potrebujú minimálne zvláštne zjavenie. Nechcem, aby si to pochopil ako pohŕdanie Božou odpoveďou na tvoje modlitby. Uvedom si však, čo si od Boha prosíš. Rozhodnutie však musíš urobiť ty, Boh ho za teba nespraví, hoci by ti to situáciu uľahčilo a mal by si aspoň „vinníka“, keby to zlyhalo. Hospodin vie, aké je pre teba dôležité nájsť si životného partnera, s ktorým by si mohol úspešne a v plnej sile zavŕšiť Božiu vôľu pre svoj život tu na tejto zemi. V žiadnom prípade sa s tebou alebo tvojimi citmi nezahráva. Ak tomu aspoň trochu neveríš, tak sa zamysli nad tým, aká je vlastne tvoja viera a dôvera Bohu. Niektorí jedinci dovolia svojim pocitom podnikať „výlety“ a „sondy“, ktoré síce chápu ako nezáväzné, ale Hospodin to vidí ako flirtovanie. A čo ten druhý človek? Ako na to pozerá? Ak flirtuješ so svojím súrodencom v Kristovi, dotýkaš sa zrenice Božieho oka a ver tomu, že sám Boh si ťa „zoberie na mušku“. A čo je to flirtovanie? Koketovanie? V lexikóne cudzích slov je toto vysvetlenie:
Flirtovanie – nezáväzné dvorenie, nestály milostný pomer
Koketovať – pohrávať si, zahrávať si, predstierať záujem
Koketa – žena úmyselne pútajúca pozornosť mužov

Nič z tohto, čo som uviedla z lexikónu nie je Božím plánom pre tvoj život! Boh chce, aby všetky tvoje vzťahy (priateľstvá, v rodine) boli vo všetkej čistote a úprimnosti, máš sa snažiť, aby si mal pokojné vzťahy pokiaľ možno so všetkými, s ktorými sa stretávaš. 
Pod tiažou zodpovednosti, dôležitosti a vážnosti rozhodnutia a výberu v otázke manželského partnera sme si umelo vytvorili nevyslovovaný ale praktizovaný stav vzťahu – „predchodenie“. Dala som tomu takýto názov, pretože som chcela zdôrazniť nezmyselnosť niektorých našich počinov tesne pred vyrieknutím rozhodného „áno“ alebo „nie“ nášmu obdivovanému objektu. Aj tu uvediem príklad: dvaja mladí zaľúbenci si idú spolu sadnúť na zákusok, trávia spolu stále viac času, už si povedali o svojej vzájomnej náklonnosti. Jemu sa páči ona a tak je to aj opačne. Ešte však spolu nechodia, lebo sa modlia, či ich spoločný vzťah je Božia vôľa, či nie. (Keď som sa to dozvedela, povedala som, že už spolu začali chodiť, pretože sa k sebe chovajú inak, ako k ostatným ľuďom navôkol.) Prosím ťa, povedz mi, ako Boh môže na takúto modlitbu odpovedať, veď oni sa modlili už len preto, aby si splnili povinnosť oznámiť svoju zaľúbenosť Bohu. Že vraj nie? Tak prečo robia s niekým nezáväzne to, čo by neurobili s nikým iným? 
Spolu s mojím manželom sme neboli v čase pred chodením NIKDY sami „na káve“ a nebavili sme sa o našich pocitoch zaľúbenosti. Bola som s ním v Prešove vybrať životnú poistku, kúpili sme si bagetu, lebo sme nestihli prísť domov na obed, ale to bolo všetko! Nikdy sme si nedávali najavo to, že o seba máme záujem, aj keď istú náklonnosť sme schovať nemohli. Ale zraniť toho druhého sme nechceli. Tak isto sme si nechceli dávať falošné nádeje, pokiaľ sme si neboli „istí“, že si vieme predstaviť robiť toho druhého človeka šťastným celý zbytok života. Odporúčam ti prehodnotiť, ako sa správaš k opačnému pohlaviu. 
Keď sa chceš vo svojom živote vyhnúť komplikáciám, ktoré môžu vyvolať ľudské reči (nešťastnou náhodou ťa samú stretnú po boku nejakého chlapca v meste na prechádzke tvoji priatelia a „už je ruka v rukáve“), snaž sa mať vyriešenú otázku, s akým zámerom sa chce s tebou dotyčný stretnúť osamote, hoci aj na verejnom mieste. Môže ísť aj o pracovné, služobné stretnutie, aj to je pravda. Predstav si však, ako by si sa cítil, keby za tebou niekto prišiel (samozrejme opačného pohlavia, slobodný) a požiadal ťa o stretnutie pri káve a trvá na tom, aby ste boli sami. Nezapochyboval by si, či ti ten človek náhodou nechce vyznať lásku? Táto pochybnosť by bola na mieste. Preto odporúčam, aby si dbal na to, aby si nebol niekde s človekom opačného pohlavia sám. Ponajprv kvôli sebe – nedávaš mu falošné nádeje, kvôli nemu – nemá podnety k tomu, aby si robil falošné nádeje, ale aj kvôli ľuďom – nedávaš príčinu k tomu, aby vznikali domnienky a dohady ohľadom teba a toho druhého. Čo keď ťa práve v cukrárni zbadá človek, ktorý sa za tebou akurát chystal, že ťa požiada o ruku, kým ty zatiaľ sedíš „na káve“ s niekým druhým? Odkiaľ má dotyčný vedieť, že ste spolu akurát nezačali chodiť, že medzi vami nič nie je?
Možno sa ti vidí môj názor trocha radikálny, ale je to moja skúsenosť. Nič ti nechcem nanútiť. Sama som tým prešla a viem, že mladý človek zo sto dobre mienených rád poslúchne zopár, lebo sa drží hesla „u mňa je to iné“. Ja som bola taká istá, takže ti nič nevyčítam. Ale radšej viac rád, ako žiadna, nie?   ...na začiatok

Už!

Keď už s niekým chodíš, je to kresťan a máte sa radi, určite lietaš minimálne v stratosfére. Však je prekrásne mať niekoho pri sebe, kto ťa ľúbi, obdivuje, pochváli a vieš, že to robí rád? Ja mám ešte aj teraz taký pocit, akoby mi sám Pán Ježiš ukazoval cez Rasťa, ako veľmi ma miluje. Je to úžasné!
Maj však na mysli toto: keď si už našiel toho „svojho“ a máš istotu, že je pre teba od Hospodina (niekedy príde pochybnosť) na celý zbytok tvojho života, našiel si POKLAD! Božie slovo o tom hovorí. O tento vzťah sa treba starať, vyznávať si lásku čo najviac, prejavovať si náklonnosť vzájomnou úctou a pozornosťou samozrejme v medziach normy, keďže ešte vaše prsty nezdobia svadobné obrúčky. Správajte sa vždy slušne, nie len na ulici, ale aj vtedy, keď ste sami. Musíte si strážiť hranice vo vzťahu, ak chcete všetko najlepšie odložiť pre svojho partnera na svadobnú noc. Určite vieš, čo som tým chcela povedať. My s Rasťom sme mali v tejto veci tiež problémy a boje, ale vyhrali sme! Boh ti dáva vždy silu a príležitosť pri plnom vedomí povedať nástrahám a zvodu hriechu rázne NIE. Sama mám s tým skúsenosť. Spolu s Rasťom sme sa rozhodli, že si nájdeme jeden dôveryhodný manželský pár a im budeme hovoriť, ako spolu trávime čas, s čím bojujeme atď. A efekt bol ohromujúci! Stále sme si dávali pozor, aby sme nemali v našom vzťahu niečo, čo by sme sa im hanbili povedať. Nechceli sme spolu robiť nič, čo by nemohol vidieť aj niekto iný. Je to naozaj ťažké a niekedy sa nám nedarilo, ale nikdy sme vo vzťahu chodenia nemali nijaké „tajomstvo“ pred inými. Ak sme aj prešvihli hranice, s obojstranným súhlasom sme túto vec vyznali našim dôverníkom, modlili sme sa s nimi za to a to nás zaväzovalo žiť v čistote viac, ako čokoľvek iné.
Tu by som chcela napísať niečo pre moje drahé sestry. Určite si si všimla, že sú medzi tebou a tvojím chlapcom určité nie len fyzické rozdiely. Ženy sa od mužov líšia v mnohých oblastiach. Ja ti chcem priblížiť aspoň jednu. Chlapci a muži majú od Hospodina darovanú túžbu byť hrdinami, vodcami, objaviteľmi a bojovníkmi, dobyvateľmi a ochrancami. Všimla si si, že okrem poslednej vlastnosti všetky ďalšie súvisia so zvedavosťou a bojom? Môžeš si byť na 100% istá, že toto sa bude veľmi silne prejavovať aj vo vašom vzťahu. Tvoj priateľ bude chcieť objavovať tie časti tvojho tela, ktoré máte rozdielne, nedá ti pokoj, bude bojovať o svoje „právo“ uspokojiť svoju zvedavosť. Bude stále (či jemnejšie či prudšie) a neprestajne (!) dobývať tvoje hradby, hranice a keď sa mu to podarí, na chvíľku sa cíti ako hrdina. Ale ak má ducha Pánovho a ľúbi ťa, tak z tohto víťazstva sa veľmi dlho tešiť nebude. A ty tiež nie. Až v manželskom živote uvidíš, aké skvelé rozhodnutie ste urobili, keď ste si sľúbili odložiť sexuálne záležitosti až na svadobnú noc. Viem, čo hovorím! Musím ti však povedať, že vaša jedna prehra otvorila dvere ďalšej. Keď ste prekročili hranice, už vieš, čo je za nimi a aj tvoj priateľ to vie. Na ten pocit po zlyhaní veľmi rýchlo zabudnete a budete musieť odolávať opäť a silnejším túžbam. Ver mi, muži za túto svoju črtu nemôžu. Musíš byť neoblomná ty! Máš na to, lebo si utvorená tak, že teba treba dobývať, neotvoríš len tak pred hocikým celé svoje vnútro, vieš si zachovať v týchto veciach chladnú hlavu stále, keď sa rozhodneš, že NIE! Aj to viem z vlastnej skúsenosti! Môže on potom prosiť a „búchať“ na tvoje brány, nebude úspešný, pokiaľ to ty sama nechceš. Ak by sa stalo, že by ti robil to, čo nechceš a nevieš sa mu ubrániť, porozprávaj sa s ním o tom. Ak to nepomôže, povedz to niekomu, koho si tvoj priateľ ctí a považuje ho za autoritu. Takéto násilné správanie sa mne osobne vo vzťahu chodenia nepáči a považujem to za dôvod k rozchodu. „Lepšie je mať dobrého brata ako zlého manžela!“ (ďalšia moja rada!). Problém však nastane, keď ty už „nemáš silu“ odolávať jeho nástojčivým nežnostiam. Aj keď vymyslíš hocijakú činnosť, nevieš sa ubrániť túžbe po tom neznámom. Ak už máš takéto myšlienky, si v nebezpečenstve, že mu dovolíš niečo, čo vlastne nechceš robiť pred vstupom do manželstva. Najlepšie by bolo, keby ste šli radšej spolu von a nezostávali sami v izbe, či dokonca v byte. Vymysli nejaký program, nie pozeranie telky a už vonkoncom nie nejakej romantiky! Choďte do cukrárne, prejsť sa mestom, stretnite sa s priateľmi. Stále sa niečo nájde! U teba nemá túžba po telesnom uspokojení taký nástojčivý a rýchly priebeh. Máš rada romantiku, nie náhlenie. Si presný opak muža a to on od teba očakáva. Keby si mu hneď dala všetko, ako by sa na teba pozeral? Ako by si sa cítila ty sama? Poviem ti pravdu, asi by sa otočil a odišiel. Ak by to nespravil, mohol by o tebe prestať uvažovať ako o hodnotnom človeku so zásadami... Rozumieš? 
To, čo som teraz napísala nie je ospravedlnením „nájazdov“, ktoré sú cielene podnikané proti tvojej osobe zo strany tvojho drahého priateľa. Skús usmerniť tú jeho zvedavosť, resp. pomôž mu v tom. Ako? Veľa sa spolu modlite, najlepšie s niekým, komu nebude vadiť, že je ako tretí do páru. Prečo? Lebo hlboké modlitebné spojenie a jednota zbližujú ľudí omnoho rýchlejšie ako čokoľvek iné! Ten tretí človek by tým pádom pôsobil ako „upokojovač“ vašich rozbúrených emócií kladného charakteru. Ak sa ti to vidí pritiahnuté za vlasy, dám ti jednu radu: nemusíte sa modliť pred sebou za osobné pocity zo vzťahu, nevylievajte pred sebou na modlitbách celé svoje srdcia čo sa týka túžob po telesnom kontakte a vec je vybavená. Aj tak buď však ostražitá. Nikdy nevieš, kedy ťa to môže prekvapiť nepripravenú... Ale Boh je verný, on nás nenechá pokúšať nad naše sily. Tomu ver!
Môžete si spolu čítať Bibliu, navštíviť starších ľudí z vášho spoločenstva, ktorí sú nemocní,... Toto je len pár návrhov na spoločné trávenie voľného času. Je veľmi dôležité tráviť čas spolu. Pri bežných činnostiach vlastne zistíš, kto je tvoj priateľ, jeho klady a zápory, ktoré si si dovtedy nevšímala. Je to niekedy veľmi bolestivé, keď zistíš, že tvoj milovaný nie je až taký dokonalý, ako si si myslela a naopak, že tvoja kráska vyzerá ráno úplne inak, keď sa nestihne nalíčiť. Ale nie len to. Je nutné, aby ste spolu začali riešiť aj prichádzajúce konflikty. Nemusíte sa hneď na život a na smrť pohádať. Vo vzťahu si musíte byť rovnocenní v tom, že môžete slobodne povedať svoj názor na veci bez obáv z odsúdenia, pohrdnutia. Tým vám partner dá najavo, že si váš názor cení a rešpektuje, hoci sa podľa neho nemusí zariadiť. Nastanú tiež situácie, kedy si budete musieť odpustiť. A nie raz. Ani dva razy. Zapamätaj si však: nikdy nechci zmeniť toho druhého! Každý chce byť milovaný taký, aký je. Ostatné nechaj na Hospodinovi, veď ON s tvojím priateľom ešte zďaleka neskončil. Samozrejme, ak sa ti niečo v správaní toho druhého nepáči, môžete sa o tom spolu porozprávať.
Ďalšie pravidlo vo vzťahu je: buďte voči sebe otvorení, úprimní. Ak s niečím nie si spokojná, povedz to. Ak by si uvítal isté predĺženie jej sukní a šiat v šatníku, ktorý začala kvôli tebe nosiť (veď každá žena sa chce páčiť mužovi, ktorý ju zahŕňa svojou pozornosťou), tiež jej to povedz. A podobne, myslím, že tém na úprimné rozhovory na témy „páči sa mi“, „nemám rád, keď...“, „idem od hnevu prasknúť,...“ je viac, ako dosť. Len v jednej veci sa jeden druhému nezdôverujte: sexuálna oblasť. Nemusíš mu hovoriť, že sa ti páči, keď sa dlho bozkávate a podobné veci. Sama vieš, čo to vyprodukuje. A ty, drahý brat, tiež buď zdržanlivejší. Získaj si svoju nastávajúcu ženu svojou pobožnosťou vo všetkej počestnosti.   ...na začiatok


"Odkiaľ? Pokiaľ?

A ešte sa krátko zmienim o hraniciach. Je to pomocný výraz, dúfam, že ti je tento pojem známy. Hranicami sa v kresťanskom vzťahu určuje komplex správania sa dvoch ľudí naproti sebe bez toho, aby v nich toto správanie vyvolávalo pocity sexuálneho napätia a vzrušenia. Dobre som to zadefinovala, však? Jednoducho povedané: za hranicami sa nachádzajú „aktivity“, ktoré ťa vzrušujú. Tvojou úlohou je týmto zónam sa čo najúspešnejšie vyhýbať, pokiaľ chceš, aby sa tvoj vzťah „nevylial z koryta“ ešte skôr, ako sa rieka tvojho života vleje do mora manželstva. Problém je však v tom, že tieto hranice si utvoríš podľa vlastných predstáv a rozhodnutí. A tu musíš mať na zreteli, že si svetom tlačený k „voľným vzťahom“ a na druhej strane je tu Božie slovo, ktoré ťa pobáda k vernosti jednému – prvému – partnerovi. Ďalší háčik v tejto oblasti je ten, že hranicu si uvedomíš, až keď ju prešvihneš. Poviem ti, že keď sme si dali s Rasťom prvú pusu tak ma to zobralo, že som sa rozhodla s ním ani za ruky nedržať, len aby sa vo mne neodohrala opäť tá víchrica, ktorá sa mnou prehnala po tom prvom bozku od neho (a bol to vďaka Bohu aj môj prvý bozk vôbec!). Bolo to však neúnosné, tak sme si dali hranice: žiadne bozky. Super! A bolo to. Po čase sme si dali pusu sem-tam, pridali sme objatie,... Takto vyzerajú hranice. Ak to vidíš ako obmedzenie, tak vidíš dobre. Aj štáty navzájom majú medzi sebou hranice a sú obojstranne strážené! Nemôžeš si len tak pobehovať z krajiny do krajiny bez toho, aby si zostal bez „postihu“. Tieto hranice si musíš rozumne rozdeliť na celé obdobie vzťahu, nie hneď „vystrieľať všetky náboje“ a potom už nevieš vydržať so sexom. Počula som jednu ilustráciu na toto:
Predstav si, že kráčaš po lese. Zrazu začuješ vtáčika. Zdvihneš hlavu a uvidíš tú nádheru: krásna modrá obloha, voňavé stromy a tie maliny! A lesné jahody! A černice! Tie ale chutia! Ale zrazu zbadáš závoru. Aj za tou závorou sú černice! A väčšie! A vidíš tam trochu ďalej aj nejaké tie čučoriedky! Divíš sa, prečo tam dali tú závoru, poobzeráš sa a keď zistíš, že ťa nikto nevidí, posunieš celú závoru o pár metrov ďalej. Ale už sa stmieva a musíš ísť domov. Spokojný ideš spať. Nevieš sa dočkať, keď tam prídeš opäť. A už je ráno! Dočkal si sa druhého dňa. Bežíš na miesto, ktoré ti skoro pripomína raj, živíš sa lesnými plodmi ako keby si nič iné nechcel jesť a zrazu si to zistil: už si všetku poživeň z tej svojej strany „spásol“. Čo ti bráni urobiť aj dnes to, čo si spravil včera? Poriadne sa poobzeráš, vyhrnieš si rukávy a poďme na to: opäť si chytil celú závoru a posunul si ju o hodný kus ďalej. Ale tie jahody! Tie sú ale sladké! A tak to ide ďalej až prídeš na kraj lesa a tam je výkup lesných plodov za výborné ceny! A ty si všetko pojedol! Už nemáš nič na predaj! 
Myslím, že pre každého kresťana musí byť hrubou čiarou jeho sexuálneho života deň svadby, resp. svadobná noc a následne začiatok manželstva. Vtedy by mali začať manželia objavovať krásy, ktoré im Boh daroval v tom druhom človeku pre potešenie, radosť. Preto je dôležité ešte začiatkom chodenia jasne definovať časový horizont chodenia, snúbeneckého vzťahu i približne obdobie svadby. Tvoja zrelosť je teraz vystavená paľbe praktických aspektov života. Vieš si predstaviť to utrpenie pre 14 – 15-ročných zaľúbencov, ktorých ešte čaká dokončenie strednej školy, on chce ísť ešte na vysokú a ona by rada ešte trochu po strednej cestovala, chce sa zdokonaliť v jazyku,... Akú má perspektívu tento vzťah? Kedy by sa títo mladí podľa teba mohli zobrať? Veď ešte nevedia, čo ich v živote čaká, nemajú predstavu o správnom chápaní vzťahu tak, ako naň hľadí Boh. Pravdupovediac, zbytočne by sa trápili. Takémuto páru by som odporúčala prehodnotiť vzťah, v ktorom sa nachádzajú a veľmi sa modliť za výdrž, prípadne uvoľniť toho druhého ku slobode z tohto vzťahu. Mám priateľky a priateľov, ktorí sa rozhodli určitý čas (rok) venovať čisto Bohu, službe. V tomto období sa zriekli zaľúbenosti. Keď som sa to dozvedela, žasla som nad ich múdrosťou a poslušnosťou, pretože tým ukázali, že rešpektujú rady skúsenejších a berú si ich k srdcu. Pravdupovediac, sú v službe viac uvoľnenejší.   ...na začiatok


Na záver

Všetko, čo som tu napísala, je z mojej skúsenosti. Ešte raz pripomínam, že to nie je doktrína. Ak máš na niektorú z uvedených oblastí iný názor, budem naozaj rada, ak mi napíšeš na stevka@samsely.sk Diskusia na túto tému môže len pomôcť. Nehanbi sa za svoj názor, nejasnosť. Ak bude otázok viac, môžem ich spolu s odpoveďami, ku ktorým sme spoločnými silami dospeli uverejniť na našej stránke ako súčasť tohto článku. Samozrejme, všetko by bolo v anonymite! Tak! Hor sa hľadať Hospodina! Veď to ON má o nás myšlienky dobrého a nie zlého.

Naspäť | ...na začiatok


Pomocou tohto formulára môžete poslať svoje hodnotenie aj pripomienky.
Meno: Priezvisko:
Email:

Hodnotenie článku:

Prípadné pripomienky: